Aktuality ze třídy

ŘÍJEN

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A PŘÍRODA

TEMATICKÁ ČÁST: V říši rostlin

TÉMA: Podzim na zahradě

Datum: 30.9. – 11.10.2019

 • Povíme si o úvalském JABKOBRANÍ a vyrobíme na něj jablíčka
 • Pojmenujeme si ovocné stromy na zahradě a jejich plody
 • Povíme si o skladování i zpracování ovoce
 • Vyjmenujeme si druhy zeleniny, kterou na podzim ze zahrady sklízíme
 • Seznámíme se s uskladnění zeleniny
 • Seznámíme se nebo i zopakujeme o významu ovoce a zeleniny pro zdraví
 • Povíme si o pracích na zahradě na podzim
 • K tématu se naučíme básničky a písničky
 • Budeme pracovat s barvou, stříhat a lepit

 

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A PŘÍRODA

TEMATICKÁ ČÁST: V říši rostlin

TÝDENNÍ TÉMA: Podzim na poli

Datum: 14.10. – 18.10.2019

 • Povíme si o plodinách na poli a podzimních pracích
 • Kdo se o pole stará, kde uskladňují úrodu
 • Povíme si o dalším zpracování brambor, řepy, kukuříce
 • Půjdeme se podívat do obchodu

 

TEMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TEMATICKÁ ČÁST: ČAS

TÝDENNÍ TÉMA: Pohádková strašidla

Datum: 21.10. 25.10.2019

 • Protože i v našem okolí se povídá o spoustě strašidel, budeme si i my o nich v tomto týdnu povídat. Zapojíme se tak do vyhlášené výtvarné soutěže POLABSKÁ STRAŠIDLA. Seznámíme se hlavně s pohádkami o vílách a vodnících. Namalujeme si jejich obrázky.
 • Prožijeme kouzelné pozdní odpoledne – akci s rodiči na školní zahradě – ZAMYKÁNÍ ZAHRADY, kdy se společně vytvořenou lucerničkou (vyrobí na „dílničce“ rodič s dítětem) budeme hledat úkryty našich zahradních strašidel a společně celou pohádkou zahradu před zimou uzamkneme kouzelným klíčem.

 

Kulturní akce:

10.10. Vánoční fotografování

15.10. Divadelní představení DIVADLO V KUFRU „O BUDULÍNKOVI“

23.10. Zamykání zahrady – s rodiči od 17.00 hodin

 


—————————————————————————————-

Fotografie z naší třídy naleznete na:

https://konicimsuvaly.rajce.idnes.cz

 

Adaptační režim pro nově příchozí děti

Děti, které ještě nikdy nenavštěvovaly mateřskou školu, přijdou první den v doprovodu rodičů, kteří mohou s dětmi strávit čas do svačiny, poté odchází domů.

Druhý den zůstávají ve třídě již bez rodičů a rodiče si je po svačině asi v 9.30 hodin vyzvedávají.

Následující dny mohou zůstat do oběda, dle Vašeho uvážení a podle toho, jak bude Vaše dítě odloučení od rodičů zvládat. Druhý týden mohou začít v mateřské škole odpočívat.

Rodiče, kteří nemají možnost adaptační režim aplikovat, se dohodnou s paní učitelkou ve třídě.

Děti, které již naší mateřskou školu navštěvovaly, mohou mít běžný režim od prvního dne, dle Vašeho uvážení.