Koníci

Adaptace nově příchozích dětí pro šk. r. 2017/18

Dětem, které nově nastupují do třídy Koníků, doporučujeme postupně navykat na pobyt ve školce.  V prvních dnech pobýt krátce, či do svačiny, následně dle individuálních potřeb dítěte dobu prodlužovat.