Aktuality ze třídy

Prosinec

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Téma: Přichází čas adventu – čerti ťukají na dveře 2.12. – 6.12.

S dětmi budeme zdokonalovat hudebně pohybové dovednosti, rytmizace písní a říkadel, hra na tělo a používání Orffových nástrojů. Nácvik na besídku pro rodiče. Výtvarnou část zaměříme na čerty, anděly…. Snažit se ovládat koordinaci ruky a oka. Zopakování čtyř ročních období, tradice a zvyky vztahující se k tomuto období.

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Téma: Těšíme se na Vánoce 9.12. – 13.12.

Andělé zpívají 16.12. – 20.12.

V tomto období si připomeneme tradice a symboly Vánoc, budeme zpívat a poslouchat vánoční písně a koledy. Budeme si povídat o Vánocích a povíme si, jak se slaví Vánoce v celém světě. Budeme zdokonalovat jemnou i hrubou motoriku – cvičením, výtvarnými pracemi, malováním, kreslením atd. Snažíme se udržovat pořádek a zvládat jednoduché úklidové práce např. uklízet po sobě. Rozlišujeme zvuky a poznáváme známé melodie. Tvoření s různými materiály. Uvědomovat si vztahy mezi lidmi – sounáležitost v rodině, v kolektivu třídy. Uvědomit si, jak je důležité pomáhat si a slušně se k sobě chovat. Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhů a pohádek, zopakovat vlastními slovy. Snažíme se o správnou artikulaci.

 

Kulturní akce:

5.12. Mikulášská nadílka

12.12. od 17.00 hodin Vánoční besídka

13.12.  DIVADLO P. KUBCE „KDE SE VZALY VÁNOCE“

17.12. výlet muzeum Brandýs nad Labem

18.12.Vánoční den v MŠ

Fotografie z naší třídy naleznete na:

https://draccimsuvaly.rajce.idnes.cz

 

 

Adaptační režim pro nově příchozí děti

Děti, které ještě nikdy nenavštěvovaly mateřskou školu, přijdou první den v doprovodu rodičů, kteří mohou s dětmi strávit čas do svačiny, poté odchází domů.

Druhý den zůstávají ve třídě již bez rodičů a rodiče si je po svačině asi v 9.30 hodin vyzvedávají.

Následující dny mohou zůstat do oběda, dle Vašeho uvážení a podle toho, jak bude Vaše dítě odloučení od rodičů zvládat. Druhý týden mohou začít v mateřské škole odpočívat.

Rodiče, kteří nemají možnost adaptační režim aplikovat, se dohodnou s paní učitelkou ve třídě.

Děti, které již naší mateřskou školu navštěvovaly, mohou mít běžný režim od prvního dne, dle Vašeho uvážení.