Aktuality ze třídy

Tématický celek: Já a svět

Tématická část: Moje vlast

Téma: Kulturní dění kolem nás

V prvním týdnu si budeme povídat o knihách, divadlech a divadelních představeních, o filmech – pohádkách pro děti a o hudbě. Připomeneme si společenské a kultivované vystupování ve společnosti, ve vztahu ke kamarádům a k dospělým.

Tématický celek: Já a svět

Tématická část: Kdo, co, čím

Téma: Ten dělá to a ten zas tohle

V dalších dvou týdnech budeme poznávat různá současná i tradiční řemesla a povolání. Budeme se snažit vnímat důležitost lidské práce. Praktické seznámení s některými profesemi, vážíme si práce druhých.

Přivítáme od rodičů, budou – li se chtít podělit s dětmi o zkušenosti ze svého povolání (ukázka, popovídání, event. pozvání na místo pracoviště)

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Téma: Masopust

V posledním únorovém týdnu se seznáme s lidovými tradicemi a pojmem masopust, budeme rozvíjet kooperativní dovednosti – uvědomit si důležitost spolupráce. Čeká nás karneval v MŠ (25.2.), v tento den si každé dítě přinese z domova karnevalovou masku. Vyzdobíme si třídy.

 

Kulturní akce:

5.2. Budeme mít prvňáčka – od 17.00 seminář pro rodiče

12.2. Návštěva knihovny

19.2. Z vlnky ke klubíčku

25.2. Karneval v MŠ

 

Fotografie z naší třídy naleznete na:

https://draccimsuvaly.rajce.idnes.cz

 

 

Adaptační režim pro nově příchozí děti

Děti, které ještě nikdy nenavštěvovaly mateřskou školu, přijdou první den v doprovodu rodičů, kteří mohou s dětmi strávit čas do svačiny, poté odchází domů.

Druhý den zůstávají ve třídě již bez rodičů a rodiče si je po svačině asi v 9.30 hodin vyzvedávají.

Následující dny mohou zůstat do oběda, dle Vašeho uvážení a podle toho, jak bude Vaše dítě odloučení od rodičů zvládat. Druhý týden mohou začít v mateřské škole odpočívat.

Rodiče, kteří nemají možnost adaptační režim aplikovat, se dohodnou s paní učitelkou ve třídě.

Děti, které již naší mateřskou školu navštěvovaly, mohou mít běžný režim od prvního dne, dle Vašeho uvážení.