Aktuality ze třídy

ŘÍJEN

Tématický celek:    JÁ A PŘÍRODA

Tématická část:      KRAJINA KOLEM NÁS

Podtéma: Podzim v lese

V prvním týdnu měsíce října se budeme věnovát lesu. Seznámíme se s druhy stromů a hub, budeme si povídat o lesních zvířatech, jak se připravují na zimu. Budeme vnímat přírodu všemi smysly. Při vycházkách do lesa si připomeneme správné chování v lese, a jak ho chráníme.

V tomto týdnu nás čeká projektový den mimo školu.

Tématický celek:    JÁ A PŘÍRODA

Tématická část:      V ŘÍŠI ROSTLIN

Témata: Podzim na poli

Podzim na zahradě

Ve druhém týdnu budeme pozorovat změny v přírodě, seznamovat se s pracemi na poli typické pro toto období, povíme si, jaká zelenina a ostatní plodiny se pěstují na poli. Které stroje se ke sklizni a přípravě pole na zimu využívají.

V následujícím týdnu se seznámíme se sklizní ovoce a zeleniny na zahradě. Budeme poznávat různé druhy ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů. Povíme si, jaký význam mají pro zdraví člověka. Ovoce budeme využívat i při výtvarné činnosti.

Naučíme se nové písně a básně spojené s tímto tématem.

Tématický celek:    JÁ A PŘÍRODA

Tématická část:      V ŘÍŠI ROSTLIN, V ŘÍŠI ZVÍŘAT

Témata: Polabská strašidla v lese, na poli, na zahradě

Halloween

V období od 21.10. do 31.10. si budeme povídat o Polabských strašidlech – vodnících, bludičkách, čarodějnicích, ohnivém mužíkovi. Zapojíme se do soutěže o nejlepší ilustraci k publikaci „Polabská strašidla“. V tomto týdnu nás čeká akce s rodiči „Zamykání zahrady“

 

Kulturní akce:

3.10. Projektový den mimo školu „Les a kdo v něm žije“

10.10. Vánoční focení

15.10. divadelní představení DIVADLO V KUFFRU „O BUDULÍNKOVI“

23.10. Zamykání zahrady s rodiči od 17.00 hodin

 

Fotografie z naší třídy naleznete na:

https://draccimsuvaly.rajce.idnes.cz

Adaptační režim pro nově příchozí děti

Děti, které ještě nikdy nenavštěvovaly mateřskou školu, přijdou první den v doprovodu rodičů, kteří mohou s dětmi strávit čas do svačiny, poté odchází domů.

Druhý den zůstávají ve třídě již bez rodičů a rodiče si je po svačině asi v 9.30 hodin vyzvedávají.

Následující dny mohou zůstat do oběda, dle Vašeho uvážení a podle toho, jak bude Vaše dítě odloučení od rodičů zvládat. Druhý týden mohou začít v mateřské škole odpočívat.

Rodiče, kteří nemají možnost adaptační režim aplikovat, se dohodnou s paní učitelkou ve třídě.

Děti, které již naší mateřskou školu navštěvovaly, mohou mít běžný režim od prvního dne, dle Vašeho uvážení.