Aktuality ze třídy

 

Leden

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Podtéma: Tři králové

V prvním lednovém týdnu si budeme povídat o tom, kdo byli Tři králové, připomeneme si tradici svátku Tří králů a zakončíme vánoční svátky. Vysvětlíme si pojem charita – pomáháme druhým (co je Tří královská sbírka)

 

Tématický celek: Já a příroda

Tématická část: Počasí

Podtéma: Přišla zima

Ve druhém lednovém týdnu budeme rozlišovat časové pojmy (den, noc, střídání ročních období), Povíme si jak se v zimě a dalších ročních obdobích oblékáme, stravujeme, jak se staráme o své zdraví… Budeme pozorovat zimní krajinu (změny v přírodě)

 

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Lidské tělo

Podtéma: Sportujeme celý rok

 

Ve třetím lednovém týdnu se budeme seznamovat se zimními sporty a potřebným vybavením k jejich provozování. Povíme si, jaké známe další sportovní aktivity, které můžeme provozovat i v jiném ročním období než v zimě.

 

Tématický celek: Já a příroda

Tématická část: Krajina kolem nás, V říši rostlin, V říši zvířat

Podtéma: Svět kolem nás v zimě

V posledním týdnu si budeme povídat o zimní přírodě (živé i neživé), seznámíme se s tím, jak zimu přečkávají rostliny, zvířata, ptáci ve volné přírodě, čím se živí. Jak jim můžeme pomáhat a chránit je.

Kulturní akce:

7.1. divadlo Horní Počernice „Maxipes Fík“

30.1. Maňáskové divadlo

 

Fotografie z naší třídy naleznete na:

https://draccimsuvaly.rajce.idnes.cz

 

 

Adaptační režim pro nově příchozí děti

Děti, které ještě nikdy nenavštěvovaly mateřskou školu, přijdou první den v doprovodu rodičů, kteří mohou s dětmi strávit čas do svačiny, poté odchází domů.

Druhý den zůstávají ve třídě již bez rodičů a rodiče si je po svačině asi v 9.30 hodin vyzvedávají.

Následující dny mohou zůstat do oběda, dle Vašeho uvážení a podle toho, jak bude Vaše dítě odloučení od rodičů zvládat. Druhý týden mohou začít v mateřské škole odpočívat.

Rodiče, kteří nemají možnost adaptační režim aplikovat, se dohodnou s paní učitelkou ve třídě.

Děti, které již naší mateřskou školu navštěvovaly, mohou mít běžný režim od prvního dne, dle Vašeho uvážení.