Důležité informace pro rodiče

Vloženo 25.6.2020

Provoz tříd o prázdninách 2020

Přehled docházky nahlášených dětí_třídy_2020


Vloženo 8.6.2020

Rozmístění dětí pro školní rok 2020/2021

Nově přijaté děti

Rozmístění nově přijatých dětí na budovy bude zveřejněno pod registračním číslem dítěte do konce června na webových stránkách a na vývěsce u vchodu do budovy Kollárova 1260.

Dokumenty a materiály k nástupu nově přijatých dětí budou zákonným zástupcům odeslány na přelomu června a července. 

Děti pokračující v docházce a nově přijaté děti

Kompletní seznam dětí a jejich rozmístění do tříd bude zveřejněno koncem srpna u ředitelny na budově Kollárova 1260. O datu zveřejnění budeme informovat na našich stránkách v sekci „Důležité informace pro rodiče“.


Vloženo 29.5.2020


Vloženo 15.5.2020

Přihlašování dětí na prázdninový provoz 2020

Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace bude během léta uzavřena následovně:

 • V období 1.7. – 31.7.2020 je mateřská škola uzavřena.
 • V období 3.8. – 31.8.2020 je mateřská škola otevřena.

Provoz bude zajištěn pro všechny PŘIHLÁŠENÉ děti přes elektronický přihlašovací systém https://prihlas.cz/na/msuvaly/prazdniny2020

Upozorňujeme rodiče, že přihlášení je závazné a bude se podle něj odvíjet i výše školného v srpnu:

 • Celý měsíc červenec je školka uzavřena – úplata 0,- Kč/měsíc
 • Dítě nebude vůbec navštěvovat v srpnu MŠ (ani jeden den) – úplata 0,- Kč/měsíc
 • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 08/2020 – úplata 600,- Kč/měsíc (platí i při přihlášení na jeden den)
 • Současní předškoláci 2019/2020 – úplata 0,- Kč/měsíc (netýká se dětí, které budou předškoláky až od školního roku 2020/2021)

Prázdninové rozmístění dětí do jednotlivých budov a tříd bude k dispozici na webových stránkách MŠ Úvaly.

Od 1. 9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021.

Žádáme Vás tímto o pečlivé zvážení docházky a přihlašování považovat za závazné. V letošním roce nebude záležet na pořadí přihlášení.

Přihlašovat se můžete od 18.5.2020 od 18:00h do 5.6.2020 do 24:00h.

Veškeré další podrobné informace k průběhu provozu, rozdělení tříd najdete  na webových stránkách školy v sekci Důležité informace pro rodiče, kam budeme informace průběžně vkládat.


Vloženo 30.4.2020


Vloženo 29.4.2020

Vloženo 27.4.2020

Pokyny k provozu MŠ od 4. 5. 2020

Ošetřovné:

 • Od zahájení provozu MŠ již nebudeme vydávat potvrzení týkající se ošetřovné – nárok po otevření školky zaniká

Školné

 • Za měsíc duben: 0,- Kč
 • Za měsíc květen a červen: pouze pro děti s docházkou 600,- (rodiče, kteří se rozhodnou děti do školky po CELÉ tyto dva měsíce neumístit jsou od školného osvobozeni)

Docházka

 • Zcela dobrovolná
 • Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci)
 • Pokud jste během průzkumu docházky uvedli, že od 4.5. nenastoupíte a Vaše rozhodnutí si rozmyslíte, informujte nás prosím mailem na info@mskollarova.cz dopřed, abychom stihli upravit provoz.

Pravidla provozu ve školce a na třídách

 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí – i tak se budeme snažit zachovat co nejmenší kolektivy, které nám dovolí provoz školky
 • Roušky
  • dle nařízení MŠMT budou mít děti po celou dobu pobytu ve školce roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. (alespoň tři, dle možností) Děti vybavte i např. pytlíkem na uschování použitých roušek.
  • Během stravování budou mít děti roušky sundané na krku s dostatečnými odstupy v sezení.
  • Při relaxaci a odpočinku na lehátku po obědě děti mít roušky nebudou.
 • Při vstupu do šaten budou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školky (šatny) vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce.
 • Při předávání dítěte ve třídě zůstávejte před třídou, nevstupujte do tříd, a zachovávejte dostatečný odstup od pedagogů.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu mateřské školy.
 • Další opatření:
  • Ručníky budou jednorázové papírové
  • Dezinfekce a dezinfekční mýdla na třídách
  • Častější hygiena dětí
  • Děti si s učitelkami při přivítání a loučení nebudou podávat ruce, pouze se pozdraví

Provoz třídy

S ohledem na počet přihlášených dětí a počet pedagogů, kteří mohou nastoupit, budeme upravovat provoz a spojení tříd. Děti budou zůstávat na svých budovách. Může docházet ke spojení tříd (při zachování kolektivů) a změně učitelek. Provoz budeme vždy do konce předcházejícího týdne umísťovat na stránky školky do sekce „Důležité informace pro rodiče“ a vyvěšovat při vstupu do budovy.

Pro všechny třídy na budovách se sjednocuje provozní doba:

Bud. Kollárova: 6:30 -17:00

Bud. Pražská: 7:00 – 17:00

Bud. Bulharská: 7:00 – 17:00

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízeních vlády. Ohledně změn budou rodiče včas informováni.

Dále může dojít ke změnám na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy dle zkušeností z provozu. Jedná se i pro školku o zcela novou situaci a budeme se snažit podmínky provozu upravovat, abychom všechny co nejvíce ochránili a zároveň celou situaci usnadnili za podmínek daných nařízením vlády ČR.

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vloženo 23.4.2020

Ošetřovné po otevření MŠ 4.5.2020

Obnovením provozu mateřské školy nárok na ošetřovné zaniká – již není splněna podmínka potřeby péče o dítě.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Vloženo 21.4.2020

LETNÍ PROVOZ MŠ ÚVALY

Plánovaný letní provoz školky se měnit nebude a nadále platí termín uzavření 1.- 31.7.2020. Provoz bude zahájen 3.8.2020.

Ohledně přihlašování a letního provozu budou rodiče včas informováni.

OTEVŘENÍ MŠ ÚVALY – OD 4.5.2020

Vážení rodiče,

na dnešním jednání Rady města bylo odsouhlaseno otevření školky v avizovaném termínu 4.5.2020.
V tuto chvíli potřebujeme doladit ještě detaily provozu školky, budov a tříd.
Až budu mít k dispozici potvrzené ucelené kompletní informace, obratem Vám zašleme adresně mailem a zveřejníme na našich stránkách.

Vloženo 16.4.2020

??? TERMÍN OTEVŘENÍ MŠ ÚVALY ???

Vážení rodiče,

otevření školky se odvíjí od rozhodnutí města Úvaly. Rada města bude příští týden jednat o termínu otevření naší školky. Níže přikládám dokument města ohledně možnosti otevření školky od 4.5.2020.
Nyní bychom rádi zjistili předběžný zájem o docházku ze strany rodičů. Na jeho základě bude stanoveno i datum otevření. Prosím Vás o Vaše vyjádření do 21.4.2020. Prosíme při potvrzení zájmu o nástup do školky, uvádějte jméno a třídu dítěte.
Moc děkuji za spolupráci.
Jana Hájková

Vloženo 8.4.2020

Nabídka přesunu dětí v rámci budov pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

pro letošní rok jsme se stejně jako loni rozhodli nabídnout rodičům možnost zažádání o přesun na budovu Pražská nebo Bulharská.

Celkem se bude pro školní rok 2020/2021 obsazovat následující počet míst:

 • na budovu Bulharská 25 míst, z čehož 10 míst uvolňujeme pro zájemce o přesun.
 • na budovu Pražská 17 míst, z čehož 5 míst uvolňujeme pro zájemce o přesun.

Ze zkušeností víme, že zájem je větší než jaký dokážeme uspokojit, a proto jsou nastavena následující pravidla pro rodiče žádající přesun svého dítěte do budov – kritériem bude datum narození dítěte, přičemž postupovat budeme od nejstarších po nejmladší. Přednost mají sourozenci již umístěných dětí, které ve školním roce 2020/2021 pokračují v docházce do naší školky.

Rodiče mohou žádat od dnešního dne  do 15.5.2020 a následně potom budeme každého informovat o možnosti přesunu a dalších kroků. Své žádosti zasílejte na mail info@mskollarova.cz. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Pokud by došlo k jakékoli změně a mohlo by být přesunuto další dítě, budeme rodiče v pořadí sami kontaktovat!

Upozorňujeme, že v této výzvě se zatím nejedná o zasílání požadavků pro příští školní rok (třídy/kamarádi apod.), týká se výhradně žádostí o přesun v rámci budov.


Vloženo 6.4.2020

ZÁPIS DO MŠ

Koncem minulého týdne vydalo MŠMT pokyny pro zápisy do mateřských škol.

Nyní uzpůsobujeme zápis do MŠ Úvaly současným podmínkám a nařízením vlády. Veškeré podrobné informace najdete na stránkách školky v sekci ZÁPIS (Naše MŠ – Zápis)  koncem tohoto týdne.

Na tyto stránky budeme vkládat i veškeré aktuální informace, pokyny a dokumenty.


Vloženo 31.3.2020


Vloženo 30.3.2020

Platby školného a stravného

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o platbách školného a stravného v tomto období.

Platby na duben prosím zašlete nejlépe ve standardní výši. Zatím nevíme, od kdy zřizovatel rozhodne o otevření naší školky, a pokud bychom otevřeli v dubnu, neměli byste na svém účtu dost finančních prostředků.

Uhrazené prostředky na školné za dobu uzavření školky budeme samozřejmě adekvátně krátit a stravné se bude odvíjet dle odebraných jídel za sledované období! Podklady pro výpočet krácení školného Vám budou sděleny v nejbližší době. Přeplatky obdržíte na účet spolu s dalšími vratkami, které se odesílají pravidelně v září.

Děkuji za pochopení a přeji hodně sil v tomto nelehkém období. Zdravíme všechny děti a již se na ně moc těšíme.

Bc. Jana Hájková

ředitelka MŠ Úvaly


Vloženo 26.3.2020

!!! AKTUALIZACE !!!

Vzhledem k vyhlášení stavu nouze a karanténním opatřením bude ZÁPIS DO MŠ probíhat ve dříve avizovaných dnech 5.5. a 6.5.2020, a to ELEKTRONICKY (mail, datová schránka, pošta) .

Veškeré aktuální podrobné informace ohledně organizace konání zápisu budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách naší školky www.msuvaly.cz v sekci Zápis a webových stránkách města Úvaly.

Vzhledem k výše uvedené situaci se dále ruší plánovaný Den otevřených dveří.


Vloženo 12.3.2020


Vloženo 10.3.2020


Vloženo 7.3.2020

Preventivní opatření v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole bude probíhat po skončení jarních prázdnin klasický provoz bez omezení jako doposud. U dětí a personálu školy se více zaměříme na zvýšení prevence, a to zejména na hygienu rukou a častější dezinfekci prostorů školy.

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobené novým typem koronaviru (COVID–19) Vám dále zasílám instrukce krajského úřadu a Ministerstva zdravotnictví, jak snížit možnost přesunu infekce v rámci docházky do mateřské školy a žádáme Vás o dodržování těchto pokynů.

 • Základní prevencí je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorách s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.
 • V případě, že se děti do mateřské školy vrací po jarních prázdninách z Itálie a dalších ohrožených oblastí (nebo v poslední době tyto oblasti navštívily), ihned po návratu kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

POZOR!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky nařídilo automatickou karanténu v délce 14 dnů pro všechny občany ČR cestující z Italie (platnost od 7.3.2020).

Žádáme zákonné zástupce všech našich dětí, aby se tímto opatřením bezvýhradně řídili a bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem. (Celé znění mimořádné opatření naleznete níže)

Důležité informace a kontakty:

 • Kontakt na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze

Tel.: 771 137 070 (pracovní dny 9.00 – 19.00) víkend (7.00 – 19.00)

 • Karanténní opatření ve vztahu k dětem nebo zaměstnancům školy

Karanténu nařizuje orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař

 • Případné zrušení či omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí nebo po projednání se zřizovatelem.

Náhradní péče o děti se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Dále doporučujeme sledovat průběžně zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.                                                                                              

Děkujeme za spolupráci.

Bc. Jana Hájková, v.r.

ředitelka mateřské školy

Mimořádné_opatření_-_karanténa_po_návratu_z_Italské_republiky


Vloženo 13.2.2020


Vloženo 13.1.2020

DAŇOVÉ POTVRZENÍ – ŠKOLNÉ 2019

Daňová potvrzení o proplacení školného za rok 2019 bylo letos vystaveno hromadně a není třeba o něj žádat individuálně.

Veškerá potvrzení jsme dnes předali učitelkách a během týdne Vám je budou rozdávat.

Potvrzení se netýká dětí, které byly 1. pololetí 2019 (2. pololetí ŠR 2018/2019) a 2. pololetí 2019 (1. pololetí ŠR 2019/2020) předškoláci, tzn. letošní děti s odkladem – za tyto děti zákonní zástupci hradili pouze stravné, a toho se potvrzení netýká – potvrzení se vztahuje pouze k zaplacenému školnému.


Vloženo 5.11.2019

Rádi bychom informovali veřejnost, že Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace se do jednodenní stávky dne 6.11.2019 nezapojí.

Provoz bude běžet ve standardním režimu.


Vloženo 22.10.2019

Termíny plánovaného uzavření MŠ Úvaly ve školním roce 2019/2020.


Vloženo 1.7.2019

Dokumenty týkající se nové přijatých dětí:

(rodiče obdrželi adresně v zaslaném dopise)

Úvodní informace rodičům 2019

Evidenční list dítěte_2019

Dotazník pro rodiče nově přijatých dětí 2019

Informace k platbám stravného a školného_2019

Přihláška ke stravování_2019


Vloženo 27.6.2019

Bezpečnostní řez a kácení stromů na zahradě MŠ

O prázdninách, v měsíci červenci, proběhne v areálu mateřské školky Pražská zdravotní a bezpečnostní řez stromů. Jedná se prvořadě o odstranění suchých větví u borovic a modřínů, které by mohly v případě nepříznivých klimatických podmínek pádem způsobit škody na majetku nebo způsobit újmu na zdraví či životě. Dále proběhne výběrové kácení 5ks stromů, a to postupnou lanovou technikou. Důvodem ke kácení jsou uschlé a usychající stromy z důvodu napadení kůrovcem a také nebezpečné stromy ve stádiu rozkladu z důvodu hniloby a napadení houbovými chorobami. Dosadba zeleně v areálu mateřské školky bude zrealizována dle návrhu, který zpracovává Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. – zahradní architekt města.

Vloženo 12.6.2019


Vloženo 3.6.2019

Do sekce „Zápis“ (v Menu: Naše MŠ – Zápis) byly vloženy výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020.


Vloženo 28.5.2019

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

na začátku prázdnin budeme sestavovat a připravovat rozmístění dětí pro příští školní rok.

Pokud máte nějaký požadavek na třídu, kamarády apod., budu ráda, pokud mi dáte vědět do 14.6.2019 na mail info@mskollarova.cz.

Vždy prosím uveďte současnou třídu svého dítěte a požadavek.

Na všechny Vaše podněty se budu snažit brát při rozřazování zřetel, a pokud to bude jen trošku možné, velice ráda Vašim požadavkům vyhovím.

Konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci ředitelky mateřské školy.

Rozmístění dětí do jednotlivých tříd bude k dispozici od 27.8.2019 u vchodu do ředitelny na budově Kollárova.


Vloženo 17.4.2019

Odkaz pro přihlašování k prázdninové docházce je následující:

https://prihlas.cz/na/msuvaly/prazdniny2019

Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace bude během léta uzavřena následovně:

Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace

V období 1.7. – 26.7.2019 je mateřská škola uzavřena.

V období 29.7. – 30.8.2019 je mateřská škola otevřena.

 

Provoz bude zajištěn pro všechny PŘIHLÁŠENÉ děti přes elektronický přihlašovací systém.

Upozorňujeme rodiče, že přihlášení je závazné a bude se podle něj odvíjet i výše školného v červenci a v srpnu:

 • Dítě nebude vůbec navštěvovat v červenci a v srpnu MŠ (ani jeden den) – úplata 0,- Kč/měsíc
 • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 07/2019 – úplata 0,- Kč/měsíc
 • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 08/2019 – úplata 600,- Kč/měsíc (platí i při přihlášení na jeden den)
 • Současní předškoláci 2018/2019 – úplata 0,- Kč/měsíc (netýká se dětí, které budou předškoláky až od školního roku 2019/2020)

Prázdninové rozmístění dětí do jednotlivých budov a tříd bude k dispozici na webových stránkách MŠ Úvaly.

Od 2. 9. 2019 začíná nový školní rok 2019/2020.

Žádáme Vás tímto o pečlivé zvážení docházky a přihlašování považovat za závazné. V letošním roce nebude záležet na pořadí přihlášení.

Přihlašovat se můžete od 29.4.2019 od 18:00h do 24.5.2019 do 24:00h.

Veškeré další podrobné informace najdete na webových stránkách školy v Sekci důležité informace pro rodiče, kam budeme průběžně aktuální informace vkládat.


Vloženo 12.4.2019

Přihlašování prázdninové docházky


Vloženo 21.2.2019

Rádi bychom Vás upozornili, že na stránky školky v sekci „Zápis“ je pro zájemce uložena Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.


Vloženo 21.2.2019

Podrobné informace k zápisu (kritéria, formuláře aj.) budou zveřejněny koncem března 2019.


Vloženo 7.1.2019

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚVALY V ROCE 2019


Vloženo 7.1.2019

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Vážení rodiče,

od středy 9.1.2019 již můžete posílat žádosti o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ nejlépe mailem přímo na info@mskollarova.cz.

Ve své žádosti prosím pro zjednodušení a urychlení uvádějte:

 • jméno dítěte
 • třídu, kterou aktuálně navštěvuje
 • datum narození
 • bydliště
 • Vyhotovené potvrzení Vám předá učitelka na třídě, případně je možné si ho vyzvednout po dohodě v ředitelně mateřské školy na adrese Kollárova 1260.

Vloženo 16.11.2018

Uzavření Mateřské školky Úvaly během vánočních svátků.

Mateřská škola Úvaly, bude v době vánočních prázdnin v termínu 27. 12. 2018, 28. 12. 2018 a 31. 12. 2018 uzavřena.  Jedná se o tři pracovní dny.

Provoz MŠ Úvaly bude obnoven 2.1.2019.


Vloženo 28.8.2018 

Termíny konání třídních schůzek

Třída Koníci a Dráčci: 6.9. 2018 v 17.00h


Vloženo 20.8.2018 


Vloženo 7.8.2018 

Vážení rodiče,

rozmístění dětí do tříd bude zveřejněno u vchodu do ředitelny v prostorách budovy Kollárova od úterý 28.8.2018. Vzhledem ke zvýšené ochraně osobních údajů nebudou seznamy zveřejněny na webových stránkách školky.

Umístění dítěte lze též zjistit od 28.8.2018 na tel.: 739 631 687 nebo na emailu: info@mskollarova.cz

Upozorňujeme rodiče, že rozdělení dětí do budov a jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky MŠ, seznamy jsou z organizačních důvodů neměnné.

Jana Hájková

Rozdělení dětí na prázdninový provoz 2018

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: V TERMÍNU OD 6.8. –   17.8.2018 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ TŘÍD NA BUDOVĚ KOLLÁROVA.  
 
         
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ BUDE PROBÍHAT NA TŘÍDÁCH: RYBIČKY A ŽABIČKY.
Budova KOLLÁROVA
6.-10.8.2018 13.-.17.8.2018
ŽABIČKY RYBIČKY ŽABIČKY RYBIČKY
Berušky Motýlci Berušky Motýlci
Jablíčka Rybičky Jablíčka Rybičky
Sluníčka Žabičky Sluníčka Žabičky
Kytičky Žirafky Kytičky Dráčci
Sovičky Dráčci Sovičky Koníci
Koníci Žirafky
Děti byly rozděleny s ohledem na počet přihlášených dětí a zachování kapacit jednotlivých tříd.

Vloženo 18.6.2018

Rozmístění dětí a tříd na prázdniny 2018


Vloženo 13.6.2018

Rozmístění nově přijatých dětí na budovy MŠ Úvaly

Rozdělení nově přijatých dětí pro školní rok 2018_2019


Vloženo 7.6.2018

Vážení rodiče,

ve druhé polovině června bude pod registračním číslem na stránkách školky zveřejněn seznam nově přijatých dětí rozdělených na jednotlivé budovy.

V červnu obdrží rodiče nově přijatých dětí dopisy s informacemi a dokumenty potřebných pro nástup dítěte do mateřské školy.

Seznam rozdělení dětí (nových i stávajících) na jednotlivé třídy bude zveřejněn koncem srpna.

Během prázdnin budeme rozdělovat děti do tříd. Rozdělování probíhá na základě následujících pravidel:

 • při rozdělování i přijímání dětí platí naprosto rovný a spravedlivý přístup k dětem. Rozdělení tolika dětí není jednoduchá věc a má následující rozhodující aspekty: Věk dětí – zohledňujeme i to, že děti pak spolu pokračují na základní škole a zůstanou s kamarády, současné umístění – snažím se kolektiv zachovat, požadavky rodičů – každý rok se mi sejde několik žádostí rodičů o přeřazení kvůli kamarádovi, aby spolu zůstali, nebo chtějí přeřadit dítě ze stávajícího kolektivu. Po tomto základním rozdělení se doplňují třídy dětmi ze zápisu. I tak se někdy nepodaří díky struktuře dětí vytvořit celou třídu a pak musím přikročit k nejcitlivějšímu kroku a to rozdělení stávajícího kolektivu. Vždy tak ale činím s ohledem na zachování velké části původní třídy (nikdy se nepřeřadí jen jedno nebo dvě děti).

Vloženo 30.5.2018

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ROK 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí 2018_2019


Vloženo 17.5.2018

Termín zveřejnění výsledku zápisu 2018/2109

Na základě častých dotazů ještě jednou upřesňujeme termín zveřejnění výsledků zápisu:

 • do 30 dnů od konání zápisu – tzn. do 31.5.2018

Výsledky budou uvedeny pod registračními čísly vydaných při zápisu (RMŠ X/2018).

Kladná vyjádření budou zveřejněna na stránkách školky a vývěsce na budově Kollárova, záporná vyjádření budou zaslána poštou.

   Jana Hájková

ředitelka MŠ Úvaly


Vloženo 11.5.2018

Zápis pro školní rok 2018/2019

MŠ Úvaly přijala během řádného zápisu 123 platných přihlášek.

Struktura přijímaných dětí pro rok 2018/2019:

Pro tento školní rok se bude obsazovat cca. 84 volných míst.

 1. Pracoviště Kollárova: od nejstarších po nejmenší, 43 volných míst
 2. Pracoviště Pražská: od nejstarších po nejmenší (přednostně sourozenci již umístěných dětí) 12 volných míst
 3. Pracoviště Bulharská: 29 volných míst (14 bude obsazeno přesunem dětí z budovy Kollárova, 15 bude doplněno dětmi ze zápisu 2018/2019):
 • děti ze zápisu 2018/2019 (od nejstaršího po nejmladší), jejichž sourozenec ve  školním roce 2018/2019 pokračuje v docházce na budově Bulharská
 • děti ze zápisu 2018/2019 (od nejstaršího po nejmladší) – pokud se dle kritérií dostane jedno dítě ze sourozenců na budovu Bulharská, bude zařazen i sourozenec, který byl v zápisu přijat
 • v případě nenaplnění kapacity budou umístěny děti, navštěvují již budovu Kollárova nebo Pražská, které se nedostaly do limitu 14 nabízených volných míst. (od nejstarších po nejmladší) 

(uvedené počty volných míst jsou pouze orientační)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, na veřejně přístupném místě (webové stránky MŠ, informační cedule na vratech MŠ) a to po dobu 15 dnů.

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě doručováno. (písemnou formou můžete zažádat ředitelku školy o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí).

V případě záporných rozhodnutí zůstává zachován standardní způsob oznamování a to:

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Dne 23.5.2018 od 9:00 – 13:00 je možné nahlédnout do spisu Vašeho dítěte a možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení (jedná se pouze o kontrolu složky, nenajdete zde informace o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte).


Vloženo 27.4.2018

PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA 2018

Vážení rodiče,

na základě častých žádostí se Mateřská škola Úvaly rozhodla prodloužit provozní prázdninovou dobu. Jak již bylo dříve avizováno, bude mateřská škola uzavřena pouze v období 16.7. – 27.7.2018. Zbytek prázdnin bude v provozu. Podrobnosti ohledně provozu na jednotlivých budovách budou zveřejněny v průběhu června.

Vzhledem ke zvýšené nutnosti personálního zajištění a koordinace činností, které byly prováděny v době uzavření MŠ jsme se rozhodli, že prázdninový provoz bude probíhat na dvou třídách celkem pro 50 dětí!

K tomuto číslu jsme došli na základě analýzy z loňských let – velký rozdíl mezi počtem nahlášených dětí k prázdninové docházce a reálnou docházkou, která se pohybovala téměř vždy kolem 50 dětí.

Upozorňujeme rodiče, že přihlášení je závazné a bude se podle něj odvíjet i výše školného v červenci a srpnu:

 • Dítě nebude vůbec navštěvovat v červenci a v srpnu MŠ (ani jeden den) – úplata 0,- Kč/měsíc
 • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 07/2018 – úplata 240,- Kč/měsíc (platí i při přihlášení na jeden den)
 • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 08/2018 – úplata 600,- Kč/měsíc (platí i při přihlášení na jeden den)
 • Předškoláci 2017/2018 – úplata 0,- Kč/měsíc (netýká se dětí, kteří budou předškoláci až do školního roku 2018/2019)

Žádáme Vás tímto o pečlivé zvážení docházky a přihlašování považovat za závazné.

K docházce se budete moci přihlásit elektronicky na adrese: https://prihlas.cz/na/msuvaly/prazdniny2018.

Můžete si rezervovat jednotlivé dny dle Vašich potřeb. Na každý den bude přijato 50 prvních přihlášených dětí – záleží na pořadí přihlášení. Pokud zůstanete pod čarou a místo se uvolní omluvením již přihlášeného dítěte, budeme Vás kontaktovat.

Přihlásit se bude možné od 7.5.2018 od 6:00h do 21.5.2018 do 24:00h.

Jana Hájková


Vloženo 25.4.2018

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V MŠ ÚVALY

Vážení rodiče,

dnes probíhá v MŠ Úvaly Den otevřených dveří.

Provedeme Vás budovou MŠ, kde si můžete prohlédnout vybrané třídy. Po vstupu se Vás ujme paní učitelka, která Vám odpoví Vaše dotazy ohledně provozu na naší školce.

Po prohlídce třídy Vám je k dispozici i Petra Čepeláková – zástupkyně ředitelky školy pro budovu Pražská, která Vám zodpoví všechny další otázky ohledně provozu MŠ, zápisu a další.

Čekání si můžete zpříjemnit malým občerstvením.

A nezapomeňte si malou pozornost pro naše malé návštěvníky!

 Přejeme Vám příjemnou návštěvu!


Vloženo 18.4.2018

Vážení rodiče,

na základě častých žádostí se Mateřská škola Úvaly rozhodla prodloužit provozní prázdninovou dobu. Jak již bylo dříve avizováno, bude mateřská škola uzavřena pouze v období 16.7. – 27.7.2018. Zbytek prázdnin bude v provozu. Podrobnosti ohledně provozu na jednotlivých budovách budou zveřejněny v průběhu června.

Vzhledem ke zvýšené nutnosti personálního zajištění a koordinace činností, které byly prováděny v době uzavření MŠ jsme se rozhodli, že prázdninový provoz bude probíhat na dvou třídách celkem pro 50 dětí!

K tomuto číslu jsme došli na základě analýzy z loňských let – velký rozdíl mezi počtem nahlášených dětí k prázdninové docházce a reálnou docházkou, která se pohybovala téměř vždy kolem 50 dětí.

Upozorňujeme rodiče, že přihlášení je závazné a bude se podle něj odvíjet i výše školného v červenci a srpnu:

 • Dítě nebude vůbec navštěvovat v červenci a v srpnu MŠ (ani jeden den) – úplata 0,- Kč/měsíc
 • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 07/2018 – úplata 240,- Kč/měsíc (platí i při přihlášení na jeden den)
 • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 08/2018 – úplata 600,- Kč/měsíc (platí i při přihlášení na jeden den)
 • Předškoláci 2017/2018 – úplata 0,- Kč/měsíc (netýká se dětí, kteří budou předškoláci až do školního roku 2018/2019)

Žádáme Vás tímto o pečlivé zvážení docházky a přihlašování považovat za závazné.

K docházce se budete moci přihlásit elektronicky (adresa bude sdělena v nejbližší době). Můžete si rezervovat jednotlivé dny dle Vašich potřeb. Na každý den bude přijato 50 prvních přihlášených dětí – záleží na pořadí přihlášení. Pokud zůstanete pod čarou a místo se uvolní omluvením již přihlášeného dítěte, budeme Vás kontaktovat.

Přihlásit se bude možné od 7.5.2018 od 6:00h do 21.5.2018 do 24:00h.

Jana Hájková


Vloženo 5.4.2018

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro zápis dětí na školní rok 2018/2019

Kritéria_2018_2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

ŽÁDOST_přihláška MŠ Úvaly_2018_2019


Vloženo 8.3..2018


Vloženo 09.02.2018

Vloženo 12.1.2018

Zápis pro školní rok 2018/2019 se bude konat v období 2.5.2018 – 16.5.2018.

Přesný termín konání zápisu a termín dne otevřených dveří bude zveřejněn během měsíce března. Ve stejném termínu budou k dispozici i aktuální dokumenty k zápisu – přihláška a kritéria zápisu.

Jana Hájková


Vloženo 04.01.2018

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Vážení rodiče,

ráda bych Vám popřála v novém roce vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Od pondělí 8.1.2018 již můžete posílat žádosti o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ nejlépe mailem přímo na info@mskollarova.cz.
Ve své žádosti prosím pro zjednodušení a urychlení uvádějte:
 • jméno dítěte
 • třídu, kterou aktuálně navštěvuje
 • datum narození
 • bydliště
Vyhotovené potvrzení Vám předá učitelka na třídě, případně je  možné si ho vyzvednout po dohodě u mne.
Jana Hájková

Vloženo 23.11.2017

UZAVŘENÍ MŠ ÚVALY BĚHEM VÁNOC

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali ohledně uzavření MŠ během vánočních svátků.

Termíny uzavření jednotlivých budov MŠ Úvaly jsou ovlivněny stěhováním tříd z náhradních prostor rekonstruované budovy Kollárova, které bude probíhat koncem prosince.

Termíny uzavření:

 • Budova Kollárova
  • Náhradní prostor školky „Na Výpustku“: 21.12.2017 – 2.1.2018
  • Budova Kollárova – třídy Žabičky, Rybičky: 27.12.2017 – 2.1.2018
 • Budova Pražská a Bulharská
  • Uzavření MŠ v termínu 27.12.2017 – 2.1.2018

Provoz na všech budovách bude obnoven 3.1.2018. Vzhledem ke stěhování, které bude během tohoto období probíhat, jeho časové náročnosti a množství prací budou všichni zaměstnanci 2.1.2018 pracovat na přípravě provozu této budovy.

Třídy, které byly od září v náhradních prostorách (Motýlci, Jablíčka, Berušky, Sluníčka, Kytičky), budou již umístěny v původní budově Kollárova 1260. Provoz v náhradních prostorách bude ukončen 20. 12. 2017.

Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Jana Hájková


Vloženo 4.9.2017

Třídní schůzky třídy Koníci a Dráčci se konají dne 7.9.2017 v 17:00h.


Zahájení školního roku v MŠ Úvaly

 Vážení rodiče,

jak bylo již uvedeno níže, posouvá se začátek školního roku 2017/2018 pro třídy na budově Kollárova na pondělí 4.9.2017. Jedná se o třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci, Rybičky a Žabičky. Třídy již dle nového rozdělení pro školní rok 2017/2018 !!!

Od 4.9.2017 třídy Rybičky a Žabičky zůstávají v novém kontejnerovém pavilonu v ulici Kollárova. Třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci budou umístěny v provizorní MŠ v ulici Šafaříkova.

Dne 1.9.2017 je budova Kollárova z technických důvodů UZAVŘENA. Náhradní provoz v tento den není zajištěn.

Pro budovy Pražská a Bulharská platí jako začátek školního roku původně uváděné datum 1.9.2017.

Děkujeme za pochopení

ředitelka MŠ a vedení města

Vloženo 20.8.2017

Vážení rodiče,

vzhledem k probíhající rekonstrukci se posouvá začátek školního roku pro třídy na budově Kollárova na 4.9.2017. Jedná se o třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci, Rybičky a Žabičky pro školní rok 2017/2018.

Na budově Pražská a Bulharská platí jako začátek školního roku původně uváděné datum 1.9.2017.

Rozmístění dětí do tříd bude zveřejněno na webových stránkách MŠ Úvaly a u vchodů do budov Pražská a Bulharská po 25.8.2017.

Umístění dítěte lze též zjistit od 28.8.2017 na tel.: 739 631 687 nebo na emailu: info@mskollarova.cz

Upozorňujeme rodiče, že rozdělení dětí do budov a jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky MŠ, seznamy jsou z organizačních důvodů neměnné.

Jana Hájková


Vloženo 20.8.2017

Rozdělení tříd v období 24.8.-31.8.2017

Vloženo 8.8.2017

Vloženo 26.6.2017

Rozmístění nově přijatých dětí do budov


Vloženo 22.6.2017

Prázdninové rozmístění dětí_prázdniny 2017_II


Vloženo 15.6.2017

Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Dne 16.6.2017 budou odeslány dopisy s informacemi a formuláři pro nově přijaté děti.

Jana Hájková


Vloženo 31.5.2017

Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

V případě přijetí Vašeho dítěte dostanete veškeré informace a podklady pro nástup do MŠ Úvaly poštou koncem měsíce června.

Jana Hájková


Vloženo 4.5.2017

Při zápisu do mateřské školy Úvaly pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 141 platně podaných přihlášek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno/doručen do 30-ti dnů ode dne zápisu.

Rozdělení dětí na jednotlivé budovy bude zveřejněno do konce června 2017. Podrobné rozdělení dětí do  jednotlivých tříd bude vyvěšeno ve druhé polovině srpna 2017.

Jana HájkováVloženo 25.04.2017

Struktura přijímaných dětí pro rok 2017/2018:

Pro tento školní rok se bude obsazovat 86 volných míst.

 1. Pracoviště Kollárova: od nejstarších po nejmenší, 52 volných míst
 2. Pracoviště Pražská: od nejstarších po nejmenší (přednostně starší děti a sourozenci již umístěných dětí), 20 volných míst
 3. Pracoviště Bulharská: od nejstarších po nejmenší (přednostně sourozenci již umístěných dětí; týká se i dětí přijatých v loňském roce na budovu Kollárova, kteří mají sourozence umístěného na budově Bulharská (na základě žádosti rodičů); zbývající místa se budou obsazovat dle věku od nejstaršího), 14 volných míst

 (uvedené počty volných míst jsou pouze orientační)


Vloženo 22.3.2017


Vloženo10.3.2017

Kritéria a přihláška bude k dispozici koncem března v sekci Zápis.


Vloženo 28.2.2017


Vloženo 26.1.2017

Zápis pro školní rok 2017/2018 se bude konat v měsíci květen.

Přesný termín konání zápisu i dne otevřených dveří MŠ Úvaly bude zveřejněn během měsíce březen.

Jana Hájková


Vloženo 9.1.2017

V současné době již můžete žádat o vydání potvrzení o vynaložených výdajích za umístění v mateřské škole za zdaňovací období 2016.

V žádosti prosím uvádějte:

 • Jméno dítěte
 • Třídu
 • Datum narození
 • Trvalé bydliště 

Jana Hájková


vanocni-prani-2016_final


Dne 12.1.2017 se uskuteční zápis k obsazení 4 volných míst na budově Kollárova. Podrobnosti najdete v záložce Naše MŠ – Zápis a na nástěnkách.

Jana Hájková


Rádi bychom upozornili rodiče, že v době vánočních svátků 27.12.2016 – 30.12.2016 je MŠ Úvaly uzavřena. Provoz MŠ bude obnoven 2.1.2017.

Jana Hájková


Dne 17.11.2016 je MŠ Úvaly uzavřena. V pátek 18.11.2016 je otevřena v běžném režimu.

Jana Hájková


Vážení rodiče,

došlo k aktualizaci obsahu školního řádu.

Aktualizovaný školní řád naleznete zde na web. stránkách mateřské školy a na nástěnce v šatně jednotlivých tříd.

Děkujeme za spolupráci

Hájková Jana