Aktuality ze třídy

 

Vítejte ve třídě KONÍCI

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 6.9.2018 OD 17.00 HODIN VE TŘÍDĚ DRÁČKŮ. Na třídní schůzce se dozvíte důležité informace týkající se provozu MŠ a organizace školního roku.

ZÁŘÍ

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Já, ty, my a Čas

Téma: Škola nás volá a To je zlaté posvícení

V prvním školním týdnu se budeme seznamovat s prostředím školy – třídou, zahradou a ostatními prostory. S dětmi utvoříme pravidla bezpečného chování v prostorách MŠ. Každý den si připomeneme, jaké činnosti nás čekají v průběhu dne. V druhé části týdne si připomeneme tradice spojené s posvícením (srovnání minulosti a současnosti).

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Já, ty, my

Téma: Třída plná kamarádů

V dalším týdnu se budeme soustředit na upevňování vytvořených pravidel, pravidla stolování, hygieny a sebeobsluhy. Zaměříme se na společné soužití ve třídě. Poznávat se budeme pomocí kolektivních her, při společných i individuálních řízených činnostech.

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Téma: Babí léto – zdravíme tě podzime (barevný podzim)

V druhé polovině září se rozloučíme s létem, připomeneme si roční období a rozdíly v nich. Budeme pozorovat měnící se přírodu, počasí, změny v oblékání. Zopakujeme si barvy. Pomocí smyslů budeme poznávat nadcházející podzim.

Nový školní rok 2018/2019

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018.

Děti, které navštěvovaly MŠ v minulém školním roce mají od prvního dne běžný denní režim.

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

Dejte dítěti najevo, že není v mateřské škole za trest, do školky chodí, aby získalo nové kamarády, zážitky. S paní učitelkou konzultujte požadavky a potřeby dítěte. Dodržujte, co slíbíte! (pokud dítěti slíbíte, že přijdete po obědě, opravdu přijďte)

Nově příchozí děti přijdou první den (pondělí 3.9.) do třídy s rodiči, aby se seznámily s prostředím MŠ a paními učitelkami.

Druhý den (úterý 4.9.) si přijdou děti do MŠ pohrát bez rodičů a odcházejí po dvou hodinách pobytu v mateřské škole.

Třetí až pátý den (středa 5.9. – pátek 7.9.) jsou děti v MŠ do oběda, rodiče si své děti vyzvedávají po obědě v době mezi 12.15 – 12.30 hodin. Pokud bude dítě adaptaci dobře zvládat může zkusit po obědě odpočívat.

U KAŽDÉHO DÍTĚTE JE ADAPTAČNÍ DOBA JINÁ. PROSÍME, POKUSTE SE PŘIZPŮSOBIT POTŘEBÁM VAŠEHO DÍTĚTE, ABY DO ŠKOLKY CHODILO RÁDO.

První den do MŠ přineste pouze podepsané bačkory a převlečení na pobyt venku.

Seznam věcí, které bude Vaše dítě v mateřské škole potřebovat dostanete od paní učitelky první den.

Informace o provozu mateřské školy a třídy se dozvíte na informační schůzce, která proběhne v prvním zářijovém týdnu.

Děkujeme rodičům za ocenění naší práce v tomto školním roce a přejeme všem krásné prožití letních prázdnin.

Kolektiv MŠ Úvaly – budova Pražská

Fotografie z naší třídy naleznete na:

http://uvaly-ms-prazska.rajce.idnes.cz