Aktuality ze třídy

Vítejte ve třídě KONÍCI

Listopad

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Lidské tělo

Téma: Moje tělo

V prvním listopadovém týdnu si budeme rozšiřovat poznatky o lidském těle – části těla, orgány v těle,…a jejich funkce. Zaměříme se na rozvoj hrubé i jemné motoriky.

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Lidské tělo

Téma: Moje smysly

V následujícím týdnu se seznámíme se smysly (hmat, čich, zrak, sluch a chuť). Pomocí našich smyslů budeme poznávat naše okolí.

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Lidské tělo

Téma: Když kamarád stůně

Ve druhé části listopadu se budeme seznamovat se zdravými hygienickými a životními návyky, s ochranou zdraví. Povíme si, co potřebuje nemocný, jak se máme chovat k nemocnému, jak máme předcházet nemocem a úrazům.

Po celý měsíc budeme rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zlepšovat fyzickou zdatnost. Procvičíme paměť, naučíme se nové básně a písně. Budeme se zabývat předmatematickou gramotností. Budeme rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost.

 

Kulturní akce na měsíc listopad:

1.11. Divadlo ze skříně „Jak Anča s Barčou léčily lenoru“
29.11. Kouzelník „Někdy přijde i kouzelník“

Fotografie z naší třídy naleznete na:

http://uvaly-ms-prazska.rajce.idnes.cz