Aktuality ze třídy

Třída „Dráčci

LISTOPAD

 

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A PŘÍRODA

TEMATICKÁ ČÁST: POČASÍ

TÝDENNÍ TÉMA: Vítr, déšť a mlha

 

Budeme si povídat o podzimním počasí – učit se správně určovat přírodní jevy na podzim, charakterizovat podzimní období. Určíme si hlavní znaky podzimu a jejich vztah k určitému počasí. Zaměříme se také na vnímání krásy podzimních barev.

Povíme si o ochraně přírody a také o koloběhu vody.

Budeme posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem, objevování…)

 

TEMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TEMATICKÁ ČÁST: LIDSKÉ TĚLO

TÝDENNÍ TÉMA: Moje tělo

 

Zopakujeme si a rozšíříme poznatky o lidském těle – pojmenujeme základní části těla a povíme si o jejich funkci.

Budeme posilovat sebeovládání.

 

 

TEMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TEMATICKÁ ČÁST: LIDSKÉ TĚLO

TÝDENNÍ TÉMA: Moje smysly

 

Budeme si povídat o vnímání okolního světa prostřednictvím smyslů – sluchu, zraku, hmatu, čichu a chuti. Budeme rozlišovat zvuky, opakovat základní barvy, rozlišovat hmatem povrch a tvar věcí, rozlišovat základní vůně a chutě.

 

 

TEMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TEMATICKÁ ČÁST: LIDSKÉ TĚLO

TÝDENNÍ TÉMA: Bacily se nemyly

 

Povíme si o významu osobní hygieny, pobytu na čerstvém vzduchu, poledního odpočinku i her a činností.

Zopakujeme si znalosti o zdravé výživě, připomeneme si zdravé potraviny, co jsou to vitamíny.

Upozorníme na význam vhodného oblékání pro otužování.

Co je to nemoc a jak jí předcházíme. Když nemoc přijde, kdo ji bude léčit. Co nemocný potřebuje, jak se o něj staráme.

Povíme si i o úrazech.

 

Kulturní akce na měsíc listopad:

1.11. Divadlo ze skříně „Jak Anča s Barčou léčily lenoru“
29.11. Kouzelník „Někdy přijde i kouzelník“

 

 

Fotografie z naší třídy naleznete na:

http://uvaly-ms-prazska.rajce.idnes.cz