Aktuality ze třídy

 

 

Třída „Dráčci“

Prosinec

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Téma: Přichází čas adventu – čertíci ťukají na dveře 1.12. – 8.12.

 

S dětmi budeme zdokonalovat hudebně pohybové dovednosti, rytmizace písní a říkadel, hra na tělo a používání Orffových nástrojů. Nácvik na besídku pro rodiče. Jednoduché výtvarné dovednosti používání štětce, lepidla, jednoduché vystřihování např. čert, anděl…. Snažit se ovládat koordinaci ruky a oka. Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhů a pohádek, zopakovat vlastními slovy. Snažíme se o správnou artikulaci. Zopakování čtyř ročních období.

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Téma: Už je tu zas vánoční čas – těšíme se na ježíška 11.12. – 22.12.

V tomto období si připomeneme tradice a symboly Vánoc, budeme zpívat a poslouchat vánoční písně a koledy. Budeme si povídat o Vánocích a povíme si, jak se slaví Vánoce v celém světě. Budeme zdokonalovat jemnou i hrubou motoriku – cvičením, výtvarnými pracemi, malováním, kreslením atd. Snažíme se udržovat pořádek a zvládat jednoduché úklidové práce např. uklízet po sobě. Rozlišujeme zvuky a poznáváme známé melodie. Tvoření s různými materiály. Uvědomovat si vztahy mezi lidmi – sounáležitost v rodině, v kolektivu třídy. Uvědomit si, jak je důležité pomáhat si a slušně se k sobě chovat.

 

Kulturní akce na měsíc prosinec:

2.12. Vystoupení na akci rozsvícení vánočního stromu

5.12. Mikulášská nadílka

8.12. divadelní představení „Vánoční pohádka“ – Divadlo ze skříně

14.12. Vánoční besídka pro rodiče

20.12. Vánoční den

 

Aktuální písně a básně, které se s dětmi učíme naleznete na nástěnce třídy.

Fotografie z naší třídy naleznete na:

http://uvaly-ms-prazska.rajce.idnes.cz