Aktuality ze třídy

BŘEZEN

Tematický celek: JÁ, ČLOVĚK

Tematická část: ČAS

Téma: Masopust

Datum: 4.3. – 8.3.2019

Seznámíme se s lidovými tradicemi, vysvětlíme si pojem masopust, povíme si o masopustním průvodu a významu masek v něm.                                                                                                      Prožijeme karneval v mateřské škole.

 

Tematický celek: JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: V ŘÍŠI ROSTLIN

Téma: Když ťuká jaro

Datum: 11.3. – 22.3.2019 

Povíme si o jaru – o jeho charakteristických znacích. Budeme pozorovat probouzející se přírodu, poznávat stromy, keře, květiny. Děti si osvojí dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o rostliny.

Budeme pozorovat vliv počasí na přírodu.

 

Tematický celek: JÁ, ČLOVĚK

Tematická část: ČAS

Téma: Naše kamarádka knížka

Datum: 25.3. – 29.3.2019

Zopakujeme si, kdo je spisovatel, básník, ilustrátor. Povíme si, kde knihy vznikají, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Ale i pohádkou, veršovanou pohádkou a básničkou. Děti si budou moci přinést svou oblíbenou knihu, představit ji kamarádům a říci, proč ji mají nejraději.

Navštívíme úvalskou knihovnu.

Kulturní akce březen – červen 2019

5.3. Karneval v MŠ
11.3. Divadlo Koloběžka „Na návštěvě v Broučkově“
26.3. Návštěva knihovny – třída Dráčci
26.3. Spaní v MŠ – třída Dráčci
29.3. Divadlo Ze skříně – „Jak Anča s Barčou stavěly pec“
5.4. Zápis do ZŠ
9.4. Výlet Takonín – třída Dráčci
10.4. Fotografování třídy + tablo
10.4. Velikonoční dílny s rodiči
17.4. Velikonoční den v MŠ
25.4. Den otevřených dveří v MŠ
30.4. Čarodějnice v MŠ
6. – 7.5. Zápis do MŠ
4.6. Výlet Loučeň – třída Dráčci
31.5. Den dětí v MŠ
7.6. Africká kultura
11.6. Rozloučení s předškoláky
   
květen nebo červen Podle počasí: turistický výlet klánovickým lesem – tam vlakem, zpět pěšky

 

Fotografie z naší třídy naleznete na:

http://uvaly-ms-prazska.rajce.idnes.cz