Aktuality ze třídy

Třída „Dráčci“

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 6.9.2018 OD 17.00 HODIN VE TŘÍDĚ DRÁČKŮ. Na třídní schůzce se dozvíte důležité informace týkající se provozu MŠ a organizace školního roku.

ZÁŘÍ

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Já, ty, my a Čas

Téma: Škola nás volá a To je zlaté posvícení

V prvním školním týdnu se budeme seznamovat s prostředím školy – třídou, zahradou a ostatními prostory. S dětmi utvoříme pravidla bezpečného chování v prostorách MŠ. Každý den si připomeneme, jaké činnosti nás čekají v průběhu dne. V druhé části týdne si připomeneme tradice spojené s posvícením (srovnání minulosti a současnosti).

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Já, ty, my

Téma: Třída plná kamarádů

V dalším týdnu se budeme soustředit na upevňování vytvořených pravidel, pravidla stolování, hygieny a sebeobsluhy. Zaměříme se na společné soužití ve třídě. Poznávat se budeme pomocí kolektivních her, při společných i individuálních řízených činnostech.

Tématický celek: Já, člověk

Tématická část: Čas

Téma: Babí léto – zdravíme tě podzime (barevný podzim)

V druhé polovině září se rozloučíme s létem, připomeneme si roční období a rozdíly v nich. Budeme pozorovat měnící se přírodu, počasí, změny v oblékání. Zopakujeme si barvy. Pomocí smyslů budeme poznávat nadcházející podzim.

Nový školní rok 2018/2019

Naše třída je třídou starších dětí (předškoláků). Od prvního dne v naší třídě probíhá běžný režim s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých dětí.

Adaptace nových dětí závisí na domluvě rodičů s učitelkou a potřebách dítěte.

Třída je v provozu od 7.00 do 17.00 hodin. Ráno se děti schází do 8.00 hodin.

První den si přinesou podepsané bačkůrky a věci na převlečení na pobyt venku.

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat dostanete první den od paní učitelky a všechny informace o provozu mateřské školy a třídy se dozvíte na informační schůzce, která proběhne v prvním zářijovém týdnu.

Děkujeme rodičům za ocenění naší práce v tomto školním roce a přejeme všem krásné prožití letních prázdnin.

Kolektiv MŠ Úvaly – budova Pražská

 

Fotografie z naší třídy naleznete na:

http://uvaly-ms-prazska.rajce.idnes.cz