Důležité informace pro rodiče

Vloženo 8.3..2018


Vloženo 09.02.2018

 

Vloženo 12.1.2018

Zápis pro školní rok 2018/2019 se bude konat v období 2.5.2018 – 16.5.2018.

Přesný termín konání zápisu a termín dne otevřených dveří bude zveřejněn během měsíce března. Ve stejném termínu budou k dispozici i aktuální dokumenty k zápisu – přihláška a kritéria zápisu.

Jana Hájková

 


Vloženo 04.01.2018

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Vážení rodiče,

ráda bych Vám popřála v novém roce vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Od pondělí 8.1.2018 již můžete posílat žádosti o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ nejlépe mailem přímo na info@mskollarova.cz.
Ve své žádosti prosím pro zjednodušení a urychlení uvádějte:
 • jméno dítěte
 • třídu, kterou aktuálně navštěvuje
 • datum narození
 • bydliště
Vyhotovené potvrzení Vám předá učitelka na třídě, případně je  možné si ho vyzvednout po dohodě u mne.
Jana Hájková

Vloženo 23.11.2017

UZAVŘENÍ MŠ ÚVALY BĚHEM VÁNOC

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali ohledně uzavření MŠ během vánočních svátků.

Termíny uzavření jednotlivých budov MŠ Úvaly jsou ovlivněny stěhováním tříd z náhradních prostor rekonstruované budovy Kollárova, které bude probíhat koncem prosince.

Termíny uzavření:

 • Budova Kollárova
  • Náhradní prostor školky „Na Výpustku“: 21.12.2017 – 2.1.2018
  • Budova Kollárova – třídy Žabičky, Rybičky: 27.12.2017 – 2.1.2018
 • Budova Pražská a Bulharská
  • Uzavření MŠ v termínu 27.12.2017 – 2.1.2018

Provoz na všech budovách bude obnoven 3.1.2018. Vzhledem ke stěhování, které bude během tohoto období probíhat, jeho časové náročnosti a množství prací budou všichni zaměstnanci 2.1.2018 pracovat na přípravě provozu této budovy.

Třídy, které byly od září v náhradních prostorách (Motýlci, Jablíčka, Berušky, Sluníčka, Kytičky), budou již umístěny v původní budově Kollárova 1260. Provoz v náhradních prostorách bude ukončen 20. 12. 2017.

Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Jana Hájková


Vloženo 4.9.2017

Třídní schůzky třídy Koníci a Dráčci se konají dne 7.9.2017 v 17:00h.


Zahájení školního roku v MŠ Úvaly

 Vážení rodiče,

jak bylo již uvedeno níže, posouvá se začátek školního roku 2017/2018 pro třídy na budově Kollárova na pondělí 4.9.2017. Jedná se o třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci, Rybičky a Žabičky. Třídy již dle nového rozdělení pro školní rok 2017/2018 !!!

Od 4.9.2017 třídy Rybičky a Žabičky zůstávají v novém kontejnerovém pavilonu v ulici Kollárova. Třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci budou umístěny v provizorní MŠ v ulici Šafaříkova.

Dne 1.9.2017 je budova Kollárova z technických důvodů UZAVŘENA. Náhradní provoz v tento den není zajištěn.

Pro budovy Pražská a Bulharská platí jako začátek školního roku původně uváděné datum 1.9.2017.

Děkujeme za pochopení

ředitelka MŠ a vedení města

 

Vloženo 20.8.2017

Vážení rodiče,

vzhledem k probíhající rekonstrukci se posouvá začátek školního roku pro třídy na budově Kollárova na 4.9.2017. Jedná se o třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci, Rybičky a Žabičky pro školní rok 2017/2018.

Na budově Pražská a Bulharská platí jako začátek školního roku původně uváděné datum 1.9.2017.

Rozmístění dětí do tříd bude zveřejněno na webových stránkách MŠ Úvaly a u vchodů do budov Pražská a Bulharská po 25.8.2017.

Umístění dítěte lze též zjistit od 28.8.2017 na tel.: 739 631 687 nebo na emailu: info@mskollarova.cz

Upozorňujeme rodiče, že rozdělení dětí do budov a jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky MŠ, seznamy jsou z organizačních důvodů neměnné.

Jana Hájková


Vloženo 20.8.2017

Rozdělení tříd v období 24.8.-31.8.2017

Vloženo 8.8.2017

 

Vloženo 26.6.2017

Rozmístění nově přijatých dětí do budov


Vloženo 22.6.2017

Prázdninové rozmístění dětí_prázdniny 2017_II


Vloženo 15.6.2017

Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Dne 16.6.2017 budou odeslány dopisy s informacemi a formuláři pro nově přijaté děti.

Jana Hájková


Vloženo 31.5.2017

Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

V případě přijetí Vašeho dítěte dostanete veškeré informace a podklady pro nástup do MŠ Úvaly poštou koncem měsíce června.

Jana Hájková


Vloženo 4.5.2017

Při zápisu do mateřské školy Úvaly pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 141 platně podaných přihlášek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno/doručen do 30-ti dnů ode dne zápisu.

Rozdělení dětí na jednotlivé budovy bude zveřejněno do konce června 2017. Podrobné rozdělení dětí do  jednotlivých tříd bude vyvěšeno ve druhé polovině srpna 2017.

Jana HájkováVloženo 25.04.2017

Struktura přijímaných dětí pro rok 2017/2018:

Pro tento školní rok se bude obsazovat 86 volných míst.

 1. Pracoviště Kollárova: od nejstarších po nejmenší, 52 volných míst
 2. Pracoviště Pražská: od nejstarších po nejmenší (přednostně starší děti a sourozenci již umístěných dětí), 20 volných míst
 3. Pracoviště Bulharská: od nejstarších po nejmenší (přednostně sourozenci již umístěných dětí; týká se i dětí přijatých v loňském roce na budovu Kollárova, kteří mají sourozence umístěného na budově Bulharská (na základě žádosti rodičů); zbývající místa se budou obsazovat dle věku od nejstaršího), 14 volných míst

 (uvedené počty volných míst jsou pouze orientační)


Vloženo 22.3.2017


Vloženo10.3.2017

Kritéria a přihláška bude k dispozici koncem března v sekci Zápis.


Vloženo 28.2.2017


Vloženo 26.1.2017

Zápis pro školní rok 2017/2018 se bude konat v měsíci květen.

Přesný termín konání zápisu i dne otevřených dveří MŠ Úvaly bude zveřejněn během měsíce březen.

Jana Hájková


Vloženo 9.1.2017

V současné době již můžete žádat o vydání potvrzení o vynaložených výdajích za umístění v mateřské škole za zdaňovací období 2016.

V žádosti prosím uvádějte:

 • Jméno dítěte
 • Třídu
 • Datum narození
 • Trvalé bydliště 

Jana Hájková


vanocni-prani-2016_final


Dne 12.1.2017 se uskuteční zápis k obsazení 4 volných míst na budově Kollárova. Podrobnosti najdete v záložce Naše MŠ – Zápis a na nástěnkách.

Jana Hájková


Rádi bychom upozornili rodiče, že v době vánočních svátků 27.12.2016 – 30.12.2016 je MŠ Úvaly uzavřena. Provoz MŠ bude obnoven 2.1.2017.

Jana Hájková


Dne 17.11.2016 je MŠ Úvaly uzavřena. V pátek 18.11.2016 je otevřena v běžném režimu.

Jana Hájková


Vážení rodiče,

došlo k aktualizaci obsahu školního řádu.

Aktualizovaný školní řád naleznete zde na web. stránkách mateřské školy a na nástěnce v šatně jednotlivých tříd.

Děkujeme za spolupráci

Hájková Jana